MIDAS Biomedicina
Prašymas leisti naudotis informacine sistemaVardas:
Pavardė:
Asmens kodas:
Spaudo numeris:
El-paštas:
(būtinas, bus atsiųstas suformuotas prašymas)

Mobilus telefonas:
(būtinas, bus siunčiama patvirtinimo žinutė)
+370
Įstaiga:
Pareigos:
(Prašome nurodyti tikslias pareigas. Jas turės patvirtinti Jūsų įstaigos vadovas)


Sutinku, kad už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą bei panaudojimą (vadovaujantis LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu) atsakysiu teisės aktų nustatyta tvarka. Pažeidimo atveju be turtinės žalos, pacientui taip pat turėsiu atlyginti ir neturtinę žalą.

Aš įsipareigoju saugoti savo prisijungimo prie MIDAS BIOMEDICINA INFORMACINĖS SISTEMOS slaptažodį ir nepatikėti jo tretiems asmenims, o įtarus, kad slaptažodis žinomas tretiems asmenims, įsipareigoju nedelsiant jį pasikeisti.

Aš suprantu, kad mano veiksmai MIDAS Biomedicina sistemoje yra audituojami.
Sutinku, kad mano duomenis tvarkytų oficialus MIDAS Biomedicina tvarkytojas: VšĮ VUL Santaros klinikos.


Po registracijos Jūsų nurodytu el. pašto adresu bus išsiųstas užpildytas prašymas naudotis MIDAS Biomedicina IS, kurį reikės atspausdinti, pasirašyti kartu su Jūsų įstaigos vadovu, užtvirtinti įstaigos antspaudu ir atsiųsti prašyme nurodytu adresu.